Hänger bostadsköpet på dina föräldrar?

Avgörs dina möjligheter till att köpa bostad av om du växte upp i hyresrätt eller bostadsrätt? Vår undersökning visar att personer som vuxit upp i ett hyrt boende upplever sina möjligheter som sämre - vilket de inte måste vara.

Vår undersökning i Bluestep-rapporten 2021  visar att personer som vuxit upp i ett hyrt boende upplever sina möjligheter att äga sin bostad i framtiden som dåliga. Bland dem i åldersgruppen 30-49 år som vuxit upp i ett hyrt boende anser närmare hälften, 47 procent, att de aldrig kommer ha möjlighet att köpa sin egen bostad. Av de som vuxit upp i villa eller bostadsrätt är endast elva procent lika skeptiska.

Värdeutveckling på bostadsmarknaden kan ha bidragit

En av orsakerna till detta kan vara den skenande utvecklingen på bostadsmarknaden de senaste åren. På tio år har priserna stigit med 85 procent för villor och 87 procent för bostadsrätter. Detta har skapat en ekonomisk klyfta mellan de som ägt eller hyrt sitt boende, vilket i sin tur kan påverka föräldrars möjlighet att hjälpa barnen med bostadsköpet.

– I ett samhälle där bostadsprisutvecklingen ser ut som den gör är det självklart att det blir en klyfta mellan de som äger och de som hyr. De som äger har haft en värdeutveckling som möjliggör en stabil ekonomisk utveckling över egentligen hela livsspannet, säger Alen Saric, chef för bolånecenter på Bluestep Bank.

Goda möjligheter - men inte på grund av föräldrarna

43 procent av dem som vuxit upp i ett ägt boende anser sig ha goda möjligheter att köpa bostad. Det är aningen högre andel än hos de som vuxit upp i ett hyrt boende, av dem anger 31 procent att dem har goda möjligheter.

Men väldigt få anger föräldrar som orsaken. Noll procent av de som bott i hyrt boende, respektive sex procent av de som bott i ägt boende svarade att deras möjligheter var goda då deras föräldrar kommer hjälpa eller har hjälpt dem köpa bostad.

Kvinna pussar sin son på kinden

Två faktorer som kan bidra till en bostadsmarknad för fler är kunskap om privatekonomiska möjligheter och inkluderande bolån.

– Vi ser ett behov av att fler får tillgång till bostadsmarknaden vilket kräver inkluderande bolån. Vi måste ta hänsyn till individens förutsättningar och potential och se möjligheter istället för hinder. Därför gör vi alltid en bedömning som grundar sig huvudsakligen i kundens framtida betalningsförmåga istället för deras ekonomiska historik, avslutar Alen Saric, chef för bolånecenter på Bluestep Bank.

Är det bara de som vuxit upp i ägt boende som lyckats köpa bostad?

Så hur ser det faktiskt ut bland de tillfrågade? Äger de som vuxit upp i en ägd bostad sin egen i större utsträckning? Och står de som vuxit upp i hyresrätter utanför bostadsmarknaden i större grad?

Nej, betryggande nog visar vår undersökning på att bostadsmarknaden är till för alla. 43% av de som vuxit upp i hyresrätt svarade att de äger sin bostad idag, vilket ligger väldigt nära de 44% som växte upp i ett ägt boende som också äger sin bostad idag.

Läs mer om undersökningen i Bluestep-rapporten 2021.

Se hur mycket du kan låna till en bostad, och räkna på vad ett bolån hos Bluestep Bank skulle kosta dig i månaden i vår kalkylator nedanför.

Bolånekalkylator - räkna på ditt bolån

Beräkna din månadskostnad genom att fylla i bostadens pris, din kontantinsats och förväntad ränta. Observera att räntan sätts individuellt.

I ett räkneexempel hos Bluestep Bank på 1 500 000 kr med rörlig nominell ränta på 6,7%, 3 månaders rörlig ränta, löptid på 40 år och månatlig amortering är den effektiva räntan 6,96%. Detta inkluderar uppläggningsavgift (2 495 kr) och aviavgift (20 kr/månad för autogiro). Totalt belopp att betala är 3 924 960 kr. Antal betalningar till Bluestep Bank under 40 år är 480 st, vilket innebär en genomsnittlig månadskostnad om 8 179 kr. Detta exempel gäller lån med säkerhet i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Exemplet baseras på aktuell ränta den 13 november 2023. Läs gärna om våra boräntor och vår bolånekalkyl om du vill veta mer.