Logga in

Information om amorteringslättnad

Här hittar du information kring amorteringslättnad och vad som gäller dig som Bluestepkund.

Vi har möjlighet att erbjuda befintliga bolånetagare tillfällig amorteringslättnad. Kontakta oss om du som Bluestepkund drabbats av inkomstbortfall som påverkar din betalningsförmåga. 

Här får du svar på hur Bluestep Bank förhåller sig till riktlinjerna och vad som gäller för både befintliga och nya bolånekunder.

Kan jag få amorteringslättnad?

På Bluestep Bank verkar vi för en sund amorteringskultur och tycker att det är bra att man amorterar på sitt lån löpande, så att du på så sätt kan minska din skuld. Om din ekonomiska situation har förändrats på grund av corona, exempelvis vid inkomstbortfall eller någon annan anledning som orsakar betalningssvårigheter, kan du ansöka om amorteringslättnad.

Är det bra om jag slutar amortera?

För en mer stabil ekonomi är det alltid en fördel att amortera. Ditt lån minskar ju mer du amorterar och därmed minskar även dina räntekostnader eftersom räntekostnaden baseras på hur stort lån du har. Därför ska man generellt sett alltid tänka långsiktigt när man fattar beslut om sin amortering.

Är det något särskilt jag som kund behöver tänka på under den här tiden?

Att minska dina fasta utgifter ger dig möjlighet att stärka din ekonomiska situation ytterligare och därmed kan det exempelvis finnas utrymme för sparande. Det är viktigt att du inte tar på dig nya skulder eller ändrar ditt konsumtionsbeteende så att du får svårt att amortera sen.

När kan jag som kund börja amortera igen?

Du kan återuppta amorteringen när som helst. Viktigt att du kontaktar oss och informerar om att du önskar börja amortera igen enligt ordinarie kreditvillkor.

 

 

Kontakta oss

Befintlig kund med betalningssvårigheter
Är du befintlig bolånekund och har betalningssvårigheter med anledning av inkomstbortfall kan du ansöka om amorteringslättnad. Det gör du genom att ringa till oss på 08-501 00 549.

Önskar du bli kund? 
Vill du bli kund hos oss och vill höra om dina möjligheter att ta bolån, kan du kontakta oss på 0770-18 87 54.