• Frågor om sparkonto? Ring 0770-332 002
  • In English
  • Print
  • info@bluestep.se

Sparkonto med rörlig ränta

SparkontoPlus, grundränta
1,65 %
SparkontoPlus, bonusränta
0,15 %
Avgift uttag
0 kr, fritt antal uttag
Avgift internettjänst
0 kr
   
SparkontoFlex, saldo från 20 000 kr
 1,85 %
SparkontoFlex, saldo under 20 000 kr
 1,00 %
Avgift uttag
 0 kr, max 6 uttag per 12 månader
Avgift internettjänst
 0 kr

Om grundränta och bonusränta

Grundräntan, (rörlig) får du från första kronan när din insättning är bokförd på sparkontot. Utbetalas i början av varje nytt kalenderår. Bonusräntan (rörlig) betalas ut först när pengarna inte rörts på 12 månader. Det betyder att om du gör ett uttag från sparkontot, påbörjas en ny tolvmånadersperiod då du inte får göra något uttag för att få bonusräntan.

Sparkonto med rörlig ränta och uttagsavisering

SparkontoPlus 7 dagar
2,05 %
SparkontoPlus 30 dagar 2,05 %
SparkontoPlus 90 dagar 2,10 %
Avgift uttag 0 kr, tidsreglerade uttag
Avgift Internettjänst 0 kr
   
SparkontoFlex 90 dagar, saldo från 20 000 kr
 2,10 %
SparkontoFlex 90 dagar, saldo under 20 000 kr
1,00 %
Avgift uttag
 0 kr, max 6 uttag per 12 månader
Avgfit Internettjänst
 0 kr

Sparkonto med fast ränta

SparkontoPlusFast 1 år
2,45 % (2,45 %)
SparkontoPlus Fast 2 år
2,90 % (2,86 %)
SparkontoPlusFast 3 år
3,25 % (3,15 %)
SparkontoPlusFast 5 år
3,60 % (3,37 %)
Avgift uttag Inga uttag medges under löptiden
Avgift Internettjänst 0 kr
 
(årlig effektiv ränta)